Luke’s Christmas Carols

December 29, 2013  “Luke’s Christmas Carols: Nunc Dimittis”   (Luke 2:21-35)
mp3   notes

December 22, 2013  “Luke’s Christmas Carols: Gloria In Excelsis”   (Luke 2:1-20)
mp3   notes

December 15, 2013  “Luke’s Christmas Carols: Benedictus”   (Luke 1:5-25, 57-80)
mp3   notes

December 08, 2013  “Luke’s Christmas Carols: Magnificat”   (Luke 1:26-56)
notes