Christ’s Passion in John

May 10, 2020   “You Follow Me”  (John 21:20-25)
notes   mp3

May 3, 2020  “The Basics”  (John 21:15-22)
notes    mp3

April 26, ““The Sequel” (John 21:1-15)
notes    mp3

April 19, “Stop Doubting And Believe” (John 20:24-31)
notes   mp3

April 12,  “Jesus Came And Stood Among Them”  Easter  (John 20:1-31)
notes    mp3

April  5, 2020  “Christ’s Passion in John: Crucified, Dead and Buried”  (John 19:16-42)
notes    mp3 part 1    mp3 part 2

March  29, 2020  “Christ’s Passion in John: Pontius Pilate”  (John 18:28-19:16)
notes    mp3

March 22, 2020   “Christ’s Passion in John: Trial & Denial”  (John 18:12-27)
notes   mp3

March 15, 2020  “Christ’s Passion In John:  His Arrest”  (John 18:1-11)
notes   mp3